Ce este Yoga?

Din punct de vedere etimologic, cuvântul Yoga (योग) provine din Sanskrita YUJ însemnând “a se alătura”, “a se uni” sau “a lega” și este adesea interpretat ca „uniune” sau o metodă de disciplină – o practica mai veche de 5.000 de ani; este o combinație intre meditație si exerciții fizice.

Yoga nu este religie, ci o știință ca oricare alta.
Swami Satyananda

Înțeleptul indian Patanjali, considerat unul dintre părinții sistemului Yoga, a reunit practica yoga într-un tratat cunoscut sub numele: “Yoga Sutras”.
“Yoga Sutras” se traduc ca aforisme despre yoga; cuvântul “sutra” însemnând “fir”.
Sutrele lui Patanjali – o colecție de 196 de aforisme, servesc drept ghid filozofic pentru tot ce reprezintă Yoga practicată în prezent.
În aceste sutre, Patanjali definește Yoga drept: anihilarea tuturor modificărilor conștiinței, incluzând stadiile pregătitoare, în care mintea trebuie să fie obișnuită să rămână fermă în diferite stări mentale graduale.